Wyrok Sądu (piąta izba) z dnia 10 grudnia 2009 r. Wyrok Sądu (piąta izba) z dnia 10 grudnia 2009 r.#Stella Kunststofftechnik GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).#Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia praw do znaku towarowego - Słowny wspólnotowy znak towarowy Stella - Postępowanie w sprawie sprzeciwu wszczęte uprzednio na podstawie tego znaku towarowego - Dopuszczalność - Artykuł 50 ust. 1 i art. 55 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 51 ust. 1 i art. 56 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 207/2009].#Sprawa T-27/09.