Pisemne zapytanie E-010628/10 Artur Zasada (PPE) do Komisji. Nowe metody umieszczania ładunków wybuchowych na pokładach samolotów