Sprostowanie opublikowanego w Dzienniku Urzędowym komunikatu w sprawie T-527/10 ( Dz.U. C 227 z 28.7.2012, s. 20 )