Pisemne zapytanie E-3277/07 skierowane przez: Sajjada Karima (ALDE) do Komisji. Kaszmiru: wzmocnienia możliwości rozwojowych kobiet