Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om erhvervelse og besiddelse af våben (kodifikation) (COM(2020) 48 final — 2020/0029 (COD))