Ettepanek: Nõukogu otsus, millega kiidetakse ühenduse nimel heaks kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooni 8. lisa