Pisemne zapytanie E-4734/08 skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji. finansowania działań i programów OAED