Pisemne zapytanie E-1780/07 skierowane przez: Davida Martina (PSE) do Komisji. uzupełnianie paliwa w samolotach