Pisemne zapytanie P-5270/08 skierowane przez: Jensa Holma (GUE/NGL) do Komisji. elastycznych mechanizmów w ramach porozumienia międzynarodowego