Pisemne zapytanie P-000790/11 Jan Mulder (ALDE) do Komisji. Europejskie podejście do zwalczania przestępstw popełnianych w sklepach przez grupy wędrowne