Pisemne zapytanie E-3970/10 Lorenzo Fontana (EFD) do Komisji. Eskalacja ekstremizmu islamskiego w Somalii i ewentualne zagrożenia dla Europy