Pisemne zapytanie E-012499/11 Jean-Luc Bennahmias (ALDE) do Komisji. Wielojęzyczność