Pisemne zapytanie E-011281/10 Ole Christensen (S&D) do Komisji. Zanieczyszczenia spowodowane spalaniem paliwa lotniczego na europejskich lotniskach