Pisemne zapytanie E-5281/10 Carmen Fraga Estévez (PPE) do Komisji. Przejściowa umowa o partnerstwie z państwami Pacyfiku: sprawozdanie z realizacji art. 6 protokołu w sprawie reguł pochodzenia