Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 17 grudnia 2020 r.$