Tiesas spriedums (virspalāta), 2020. gada 17. decembris.