Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4801 — OEP/Schoeller/SAS) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG