Pisemne zapytanie E-1304/08 skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji. elektrowni węgla brunatnego w Aspra Spitia w Beocji