Sprawa T-533/10 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 9 czerwca 2011 r. — DTS Distribuidora de Televisión Digital przeciwko Komisji (Postanowienie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc państwa — Zmiana modelu finansowania hiszpańskiego publicznego nadawcy RTVE rozpowszechniającego programy radiowe i telewizyjne — Decyzja Komisji uznająca nowy model finansowania za zgodny ze wspólnym rynkiem — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)