Pisemne zapytanie E-2333/10 skierował: Georgios Papanikolaou (PPE) do Komisji. Prognozy OECD dotyczące bezrobocia wśród osób młodych w Grecji