Pisemne zapytanie E-5634/08 skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji. pomocy wspólnotowej na rzecz przedsiębiorstwa Lear Corporation Portugal w miejscowości Palmela