Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9366 – BPCE/Auchan/Oney Bank) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)