/* */

Pisemne zapytanie E-001884/11 Mario Mauro (PPE) do Komisji. Transport produktów farmaceutycznych – jednolity charakter przepisów i norm jakościowych