Pisemne zapytanie E-009040/11 Sir Graham Watson (ALDE) do Komisji. Dyrektywa w sprawie kurek niosek (dyrektywa Rady 1999/74/WE)