Pisemne zapytanie E-002086/11 Oreste Rossi (EFD) do Komisji. Dymiące kominy: czysta energia