Wyrok Sądu pierwszej instancji (ósma izba) z dnia 19 listopada 2008 r. # Republika Grecka przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # Fundusz Spójności - Międzynarodowy port lotniczy w Atenach - Zmniejszenie pomocy finansowej - Zasada proporcjonalności. # Sprawa T-404/05. TITJUR Grecja przeciwko Komisji