/* */

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie gwarancji pokrytych przez budżet ogólny Stan na dzień 30 czerwca 2010 r.