Pisemne zapytanie E-000584/11 Konstantinos Poupakis (PPE) i Georgios Koumoutsakos (PPE) do Komisji. Bezpieczeństwo drogowe w Grecji i wdrożenie dyrektywy 2002/15/WE w państwach członkowskich