Pisemne zapytanie E-010083/11 Niki Tzavela (EFD) do Komisji. Demokracja w Libii