Opinia Komitetu Regionów „Transeuropejskie sieci telekomunikacyjne”