Pisemne zapytanie E-001581/11 Ioannis A. Tsoukalas (PPE) i Georgios Papastamkos (PPE) do Komisji. Przejście na nowy protokół komunikacyjny IPv6