Sprawozdanie dotyczącego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsiębiorstwa ARTEMIS za rok budżetowy 2010, wraz z odpowiedziami Wspólnego Przedsiębiorstwa