Wyrok Sądu (czwarta izba) z dnia 14 czerwca 2011 r. # Sphere Time przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM). # Wzór wspólnotowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia - Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający zegarek przymocowany do smyczy - Wcześniejszy wzór - Ujawnienie wcześniejszego wzoru - Indywidualny charakter - Nadużycie władzy - Artykuły 4, 6, 7 i 61-63 rozporządzenia (WE) nr 6/2002. # Sprawa T-68/10. TITJUR Sphere Time przeciwko OHMI-Punch (Montre attachée à une lanière)