Pisemne zapytanie E-5294/10 Vilija Blinkevičiūtė (S&D) do Komisji. Inicjatywy zawarte w strategii Europa 2020 mające na celu poprawę sytuacji młodych ludzi w Unii Europejskiej