Sprawy połączone C-447/08 i C-448/08: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 8 lipca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Svea hovrätt — Szwecja) — postępowanie karne przeciwko Otto Sjöbergowi (C-447/08) i Andersowi Gerdinowi (C-448/08) (Swoboda świadczenia usług — Gry losowe — Urządzanie gier losowych przez Internet — Promocja gier organizowanych w innych państwach członkowskich — Działalność zastrzeżona dla instytucji publicznych lub nienastawionych na zysk — Sankcje karne)