Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 25 listopada 2009 r. # Luigi Marcuccio przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # Sprawy pracownicze - Urzędnicy - Zabezpieczenie społeczne. # Sprawa F-11/09. Marcuccio przeciwko Komisji TITJUR