Pisemne zapytanie E-5591/10 Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) do Komisji. Obliczanie całkowitego dopuszczalnego połowu sardeli