Pisemne zapytanie E-010103/11 Elisabeth Jeggle (PPE) do Komisji. Dwupoziomowe pojazdy służące do transportu zwierząt