Pisemne zapytanie E-9066/10 Nirj Deva (ECR) do Komisji. Przestrzeganie zasad suwerenności i pomocniczości w państwach kandydujących do UE