Pisemne zapytanie E-011094/11 Nessa Childers (S&D) do Komisji. Fundusze przeznaczone na historyczne garnizony w Irlandii