Pisemne zapytanie E-008720/11 Georgios Papanikolaou (PPE) do Komisji. Środki z funduszy europejskich przeznaczone na budowę ośrodków recepcyjnych dla nielegalnych imigrantów w Grecji