Pisemne zapytanie E-3210/07 skierowane przez: Thomasa Wise'a (IND/DEM) do Komisji. informowania społeczeństwa