2012/542/UE: Decyzja Komisji z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie środka pomocy SA.31479 (2011/C) (ex 2011/N), który Zjednoczone Królestwo zamierza wdrożyć na rzecz Royal Mail Group (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 1834) Tekst mający znaczenie dla EOG