Pisemne zapytanie P-2626/10 skierował: Hannes Swoboda (PSE) do Komisji. Konsultacje społeczne w związku z przeglądem dyrektywy dotyczącej zorganizowanych podróży