Sprawa F-144/11: Skarga wniesiona w dniu 29 grudnia 2011 r. — ZZ przeciwko Komisji