Sprawa T-53/10: Wyrok Sądu z dnia 18 października 2011 r. — Reisenthel przeciwko OHIM — Dynamic Promotion (Skrzynie i kosze) (Wzór wspólnotowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru — Oddalenie wniosku o unieważnienie prawa do wzoru przez Wydział Unieważnień — Doręczenie decyzji Wydziału Unieważnień faksem — Odwołanie do izby odwoławczej — Pismo przedstawiające podstawy odwołania — Termin złożenia — Dopuszczalność odwołania ヤ Artykuł 57 rozporządzenia (WE) nr 6/2002 — Sprostowanie decyzji — Artykuł 39 rozporządzenia (WE) nr 2245/2002 — Ogólna zasada prawa zezwalająca na cofnięcie decyzji niezgodnej z prawem)