Pisemne zapytanie E-002521/11 Jim Higgins (PPE) do Komisji. Wdrażanie WPR przez Francję