Pisemne zapytanie E-010995/10 Ashley Fox (ECR) do Komisji. Prawa własności w Hiszpanii (europejskie tytuły egzekucyjne)