Sprawa T-239/10: Postanowienie Sądu z dnia 14 września 2011 r. — Republika Włoska przeciwko Komisji (EFRR — Zmniejszenie pomocy finansowej — Cofnięcie zaskarżonej noty obciążeniowej — Następcza bezprzedmiotowość sporu — Umorzenie postępowania)