Pisemne zapytanie E-3220/07 skierowane przez: Marco Pannellę (ALDE) i Marco Cappato (ALDE) do Komisji. przymusowego odsyłania uchodźców należących do mniejszości etnicznej Hmong z Tajlandii do Laosu